Udziel wolnego na opiekę pracującemu rodzicowi

(2009-06-12), autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

cze 14, 2009

Pracodawca musi dać pracownikowi zwolnienie od pracy, aby mógł się zaopiekować dzieckiem, a jeśli jest chore, takie wypłacić zasiłek.

Pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar tego zwolnienia jest stały i nie można uzależniać jego przyznania od stażu pracy pracownika albo liczby wychowywanych dzieci. Skorzystanie ze wspomnianego uprawnienia nie wymaga uzasadnienia przyczyny wystąpienia o dni wolne, a pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia takiego szczególnego wolnego.

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, z prawa do dwóch dni wolnych korzysta jedno z nich. Pracownik może skorzystać z takiego zwolnienia, nawet jeśli drugi rodzic nie pracuje i może się opiekować dzieckiem.

Pracownik, prócz wspomnianego zwolnienia od pracy, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w sytuacji, gdy jego dziecko zachoruje i konieczne jest zapewnienie mu opieki. Ponadto przez określoną liczbę dni w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Otrzymanie przez pracownika zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14 lat nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Natomiast gdy dziecko ukończy 14 lat, warunkiem otrzymania zasiłku z tytułu pełnienia opieki jest pozostawanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki. Istotne jest także to, że liczba dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat, jest znacznie mniejsza.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nie tylko nad chorym dzieckiem, ale także zdrowym do ukończenia przez nie ośmiu lat w sytuacjach ściśle określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 czerwca 2009 r.