Bez urlopu wychowawczego dla samozatrudnionych

Gazeta Prawna (2009-06-16), autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

czerwiec 16, 2009

Osoby prowadzące firmę nie nabędą w tym roku, prawa do urlopu wychowawczego.

Samozatrudnieni nie będą mieć, jak pracownicy, za okres sprawowania opieki nad dzieckiem opłacanych z budżetu składek na emeryturę i rentę. Nie zyskają też prawa do świadczenia rodzinnego za urlop wychowawczy. Niższe będą ich emerytury.

Pomimo, że osoby prowadzące firmy opłacają do ZUS i NFZ takie same składki (wysokość procentowa) jak pracownicy to, są pod względem praw w okresie wychowywania dzieci traktowane gorzej.
Jeśli więc osoba prowadząca firmę przerywa jej prowadzenie, bo chce opiekować się dzieckiem, traci prawo do opieki lekarskiej. Może też, jeśli nie prowadzi firmy ponad 18 miesięcy, stracić prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Nieopłacanie składek na emeryturę skutkuje niższym świadczeniem. Czas sprawowania opieki nie zalicza się też prowadzącym firmy (inaczej niż pracownikom) do stażu ubezpieczeniowego.

Prowadzący firmę, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem, nie mają też prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Resort pracy przygotował  projekt ustawy, zgodnie z którym prowadzący działalność mieli zyskać prawo do zawieszenia jej wykonywania do trzech lat w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie skończyło czterech lat lub, jeśli jest niepełnosprawne, 18 lat. Przygotowane rozwiązanie nie zyskało akceptacji Ministerstwa Finansów.

Więcej w Gazecie Prawnej z 16 czerwca 2009 r.