Zaległy urlop pracownika niepełnosprawnego

www.aktualnoscikadrowe.pl (2009-07-14), autor: Aktualności Kadrowe , oprac.: GR

lip 15, 2009

Czy dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni, który przysługuje osobie niepełnosprawnej, przechodzi na następny rok, jeśli nie został wykorzystany w danym roku?

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika o charakterze osobistym, którego pracownik nie może się zrzec. Zasadą jest, że pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Równocześnie mogą się zdarzyć przypadki, w których z przyczyn dotyczących zarówno pracownika, jak i pracodawcy następuje przesunięcie terminu urlopu, niemożność jego rozpoczęcia w ustalonym terminie, niemożność jego wykorzystania w pełnym wymiarze.

W tych sytuacjach należy udzielić pracownikowi niewykorzystanego w ustalonym terminie dodatkowego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Więcej w miesięczniku Aktualności Kadrowe.


Obowiązki i uprawnienia pracodawców osób niepełnosprawnych są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Poznań, Koszalin, Zielona Góra, Wrocław)
zobacz więcej »