Tak dla waloryzacji…

Rynki Zagraniczne , autor: Katarzyna Ostrowska , oprac.: GR

mar 22, 2007

Rząd zapowiada waloryzację rent i emerytur corocznie od 2008 r. Ministerstwo Pracy już przesłało projekt ustawy w tej sprawie do Komitetu Rady Ministrów.

Przygotowana już nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada przywrócenie corocznej waloryzacji emerytur i rent Resort pracy zaproponował, aby wskaźnik waloryzacji uwzględniał inflację oraz 20-proc wzrost wynagrodzenia.

Wydaje się, że wszyscy są już przekonani o słuszności tego posunięcia mówi Rz* Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Jakub Łutek z Ministerstwa Finansów poinformował nas, że resort nie ma zastrzeżeń do przyjętego w projektu wskaźnika waloryzacji. Według Ministerstwa Pracy ewentualne dalsze jego zwiększenie byłoby przedmiotem negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Ustalony tam wskaźnik ogłaszałby minister pracy, a w przypadku braku porozumienia Rada Ministrów w rozporządzeniu.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do ustawy czytamy, że nowe rozwiązania obejmą 9,8 mln osób,

które pobierają świadczenia emerytalne i rentowe oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Eksperci ministerstwa oszacowali, że wprowadzenie tych zmian oznacza wzrost wydatków o kilka miliardów złotych rocznie. W 2008 r. będzie to łącznie 5,7 mld zł, a w 2009 3,4 mld zł. W sumie w okresie 2008 2012 waloryzacja pochłonie ponad 30 mld zł.

Resort pracy przekonuje, że powrót do corocznej waloryzacji rent i emerytur jest możliwy, bo od 2005 r. następuje poprawa kondycji gospodarki i stanu finansów publicznych. Takim krokom sprzyjają także mniejszy od zakładanego deficyt budżetu państwa oraz niska inflacja. Świadczenia mają zacząć rosnąć od marca 2008 r.

Więcej Rzeczpospolita.