Jaka kwota bazowa?…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Marlena Nowicka , oprac.: GR

mar 22, 2007

27 lutego złożyłem do ZUS wniosek o przyznanie emerytury. Jednak wiek emerytalny osiągnę 23 marca tego roku. Od jakiej kwoty bazowej będę miał przyznaną emeryturę I co to w ogóle jest ta kwota bazowa – pyta Jan Tomczak z Piły.

Kwota bazowa stanowi bardzo istotny czynnik przy obliczaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Wynosi ona 100 procent przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwota bazowa od dnia 1 marca 2007 roku wynosi 2.059,92 złotych. Do 2§ lutego br. kwota ta wynosiła natomiast 1.977,20 złotych, jej wysokość wzrosła więc o przeszło 80 złotych. Obowiązującą od marca kwotę bazową stosuje się do obliczania wysokości emerytur i rent przyznawanych po raz pierwszy po dniu 28 lutego tego roku. Oznacza to, że z zastosowaniem aktualnej kwoty bazowej przyznawane są emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy na wniosek zgłoszony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po tym dniu lub też na wniosek złożony przed dniem 1 marca, jeżeli prawo do świadczenia powstanie po dniu 28 lutego 2007 roku. Ponieważ prawo do emerytury nabędzie pan dopiero od 23 marca, do obliczenia wysokości pańskiego świadczenia zostanie zastosowana już nowa kwota bazowa.

Więcej Głos Wielkopolski.