Można dofinansować także opłaty za internet…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

mar 23, 2007

Wykupienie dostępu do internetowych serwisów informacyjnych może być sfinansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji niepełnosprawnych.

Jeżeli korzystanie z internetowych serwisów informacyjnych stanowi nieodzowną część tworzonego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, należy uznać, iż zapłata za wykupienie dostępu do nich może być objęta dofinansowaniem z ZFRON – wynika z opinii Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz.U. nr 98, poz. 989 z późn. zm.), wsparcie finansowe pochodzące ze środków ZFRON może być przeznaczone m.in. na przygotowanie stanowisk pracy.

W opinii biura nie istnieją przeszkody, aby katalog ten rozszerzyć i za przygotowanie miejsca pracy uznać zakupienie praw do korzystania z portali internetowych przez niepełnosprawnego pracownika.

Więcej Gazeta Prawna.