Emerytury pomostowe bez ochrony

Dziennik Gazeta Prawna (2009-11-25), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

lis 26, 2009

Firma może zwolnić pracownika, któremu brakuje mniej niż cztery lata do uzyskania emerytury pomostowej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że pracownicy nie są objęci ochroną przedemerytalną w ciągu czterech lat przed nabyciem prawa do emerytury pomostowej. Pracodawca może ich w tym czasie zwolnić – np. na rok przed ewentualnym przejściem na emeryturę.

Resort podkreśla, że emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym. Uprawniony pobiera je do dnia, kiedy uzyska wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Potem może pobierać emeryturę obliczoną według zasad określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej 25 listopada 2009 r.