Opłaca się wystąpić o przeliczenie emerytury

Rzeczpospolita (2009-11-24), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lis 25, 2009

Ponad 300 tys. emerytów i rencistów złożyło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o przeliczenie swojego świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia. Chodzi o wyeliminowanie ze stażu ubezpieczeniowego tzw. okresów zerowych. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Od 2009 r. istnieje możliwość przeliczenia świadczeń z wykorzystaniem wynagrodzenia minimalnego w okresach, za które brakuje dokumentacji płacowej. Wprowadziła ją ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Na wniosek zainteresowanego ZUS zastąpi każdy „zerowy” miesiąc wliczony do podstawy wymiaru emerytury lub renty minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem, wyliczanym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i do okresu pozostawania w ubezpieczeniu pracowniczym. Oznacza to, że jeżeli pracownik wykonywał pracę np. na pół etatu, to do wyliczenia wysokości świadczenia ZUS przyjmie połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oczywiście bierze pod uwagę płacę, jaka obowiązywała w danym roku.

Przeliczeniu podlega podstawa ostatnio przyjęta do obliczenia świadczenia, ale uwzględnienie wynagrodzeń minimalnych spowoduje, że ona wzrośnie, a co za tym idzie – podniesie się wysokość samego świadczenia.

Z wnioskiem o uwzględnienie minimalnego wynagrodzenia warto się pośpieszyć. Kto złoży go jeszcze w tym roku, ten może liczyć na powiększenie świadczenia z wyrównaniem od 1 stycznia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 listopada 2009 r.