Odlicz od podatku abonament w przychodni…

Gazeta Wyborcza , autor: Piort Skwirowski , oprac.: GR

mar 27, 2007

Czy w zeznaniu rocznym od podatku można odliczyć wydatki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Z takich ubezpieczę ń korzysta coraz więcej osób, tymczasem w ustawie podatkowej niejasno na ten temat nie napisano. Nie ma też precyzyjnych informacji w tej sprawie w broszurach ułatwiających wypełnianie PIT-ów. Część urzędników fiskusa informuje, że takich odliczeń nie ma. Kilka osób dzwoniło w tej sprawie do redakcji Gazety". O negatywnym stanowisku części urzędników wobec odliczenia dobrowolnych składek zdrowotnych pisze się też na forach internetowych. Tymczasem takie składki można odliczać od podatku.

Zajrzeliśmy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jest tam mowa o odliczaniu składki pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". To składka obowiązkowa, pobierana i odprowadzana przez pracodawcę z pensji pracownika. Ale w ustawie o PIT jest też informacja, że odliczyć można składkę opłaconą w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych". Zajrzeliśmy więc jeszcze do której ustawy. Jak się okazuje, ustawa tamowi zarówno o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i dobrowolnych. W art. 68 znalazł się zapis, z którego wynika, że osoby niepodlegąjące ubezpieczeniu obowiązkowemu mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia (…)". Inaczej mówiąc, dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Czyli tak, jak tego wymaga ustawa o PIT. Podlegają zatem odliczeniu od podatku. Potwierdzenie tej interpretacji znaleźliśmy w informatorze podatkowym na strome urzędu skarbowego w Nowej Soli. Jest tam informacja o możliwości odliczenia zapłaconych obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ale jest też stwierdzenie, że odliczyć w zeznaniu rocznym można również składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w2006 r.". Zasada odliczenia jest identyczna jak przy odliczeniu składek obowiązkowych – odlicza się nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składek Tu z pomocą znów przychodzi ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej, w której czytamy, że podstawę wymiaru składki opłaconej dobrowolnie stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu" (mogą być też inne szczególne przypadki ustalania podstawy wymiaru składki).

Więcej Gazeta Wyborcza.