31 marca mija termin na zgłoszenie…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 27, 2007

31 marca mija termin na zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego spółki jawnej przekształconej ze spółki cywilnej z powodu przekroczenia przez dwa kolejne lata (2005 i 2006) limitu przychodów 800 tys. euro. W tym celu trzeba wypełnić i złożyć wniosek na formularzu KRS-Wl oraz dołączyć umową spółki cywilne ze zmianami, dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.

Termin przekształcenia wynika z kodeksu spółek handlowych (art. 26 § 4). Jednak, jak przyznają sędziowie sądów gospodarczych, trudno rygorystycznie go egzekwować. Choćby z tego powodu, że o tym, iż spółka istotnie przekroczyła limit przychodów 800 tys. euro, sądy mogą dowiedzieć się tylko od urzędów skarbowych. A te nie zawsze kontrolują przychody akurat z dwóch kolejnych lat.