Podwyższenie kapitału zakładowego bez PCC

Rzeczpospolita (2010-01-21), autor: Anna Turska , oprac.: GR

sty 21, 2010

Utworzenie kapitału zakładowego spółki powstałej w wyniku podziału przez wydzielenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki już istniejącej, w której spółka dokonująca podziału posiada 100% udziałów, jest w drodze wyjątku wyłączone z PCC. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 19 listopada 2009 r. (IPP-B2/436-310/09-4/MZ) – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 lit. k ustawy o PCC podatkowi temu podlegają umowy spółki. W ustawie przyjęto zasadę, że PCC objęte są również zmiany umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Zgodnie z wypracowaną linią interpretacyjną w art. 1 ust. 1 ustawy PCC zostały enumeratywnie wskazane wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające temu podatkowi. Tym samym przepis ten tworzy katalog o zamkniętym charakterze, który nie może być w żaden sposób rozszerzany na inne czynności cywilnoprawne w nim nie wymienione. Z analizy tego przepisu wynika, że podział nie jest czynnością opodatkowaną PCC.

1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 7 listopada 2008 r. nowelizująca ustawę o PCC, wdrażająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r., dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Zmodyfikowała ona definicję zmiany umowy spółki. Obecnie rozumie się przez to przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 stycznia 2010 r.