Opłaty środowiskowe są źle ściągane

Rzeczpospolita (2010-01-22), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sty 24, 2010

Z raportu łódzkiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli wynika, że urzędy marszałkowskie i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska opieszale egzekwują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska naturalnego.

Część powiatów i gmin wydawała środki przeznaczone na ochronę środowiska np. na budowę dróg.

Pobierz informację o wynikach kontroli gromadzenia i podziału środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowania środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej »„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »