Nowe standardy ZUS dotyczące przyznawania ulg

Rzeczpospolita (2010-03-26), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

mar 30, 2010

Od kwietnia płatnicy ubiegający się o ulgi w składkach będą obsługiwani według jednolitych standardów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zapowiada uporządkowanie praktyki stosowania przepisów, tak aby wydawane przez ZUS decyzje w sprawie ulg były jednorodne. W celu wyeliminowania nadmiernej uznaniowości, ocena zdolności kredytowej płatników, będzie prowadzona według nowego kalkulatora.

ZUS zbada sytuację przedsiębiorcy na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji finansowej, posługując się narzędziem ratingowym, którego algorytm pomoże ocenić zdolność firmy do płacenia zobowiązań. Na tej podstawie komisja oceniająca stan ekonomiczno-finansowy firmy wyda rekomendacje, a ostateczną decyzję w danej sprawie podejmie kierownik inspektoratu lub dyrektor oddziału ZUS.

Zapowiadane przez prezesa ZUS zmiany mają na celu przyspieszenie przyznawania ulg, a także zapewnienie szerszego dostępu do informacji o uprawnieniach przysługujących płatnikowi i obowiązkach na każdym etapie sprawy.

Zdaniem Małgorzata Rusewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan zasadniczą przeszkodą w korzystaniu z układów ratalnych i odroczeń płatności jest opłata prolongacyjna. Dopóki ustawodawca tego nie zmieni, dopóty ulgi będą dla firm mało dostępnym rozwiązaniem.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 marca 2010 r.