Zarobkujący student może stracić rentę socjalną

Rzeczpospolita (2010-04-01), autor: Agnieszka Ziętarska-Łaszcz , oprac.: GR

kwi 2, 2010

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
Jednak student osiągający dochód z umowy-zlecenia podlega obowiązkowi podatkowemu dlatego, że dochód osiągany z tej umowy zalicza się do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

To powoduje, że w zakresie ustalenia konieczności zawieszenia renty socjalnej ma zastosowanie art. 10 ust. 5 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Zgodnie z tym przepisem prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT.

Zatem na zawieszenie renty socjalnej wpływają przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy-zlecenia przez studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia. Tak jest, mimo że od tych przychodów nie jest odprowadzana składka ubezpieczeniowa, jednak podlegają one opodatkowaniu PIT.

Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej prawo do tej renty zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 kwietnia 2010 r.