Zwolnienie od podatku dotacji na usunięcie azbestu

WSPÓLNOTA (2010-04-10), autor: MCH , oprac.: GR

kwi 14, 2010

Dofinansowanie ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest nie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Redakcja tygodnika Wspólnota opublikowała artykuł dotyczący kwestii finansowania utylizacji wyrobów, w których występuje azbest.

W omawianym przypadku samorząd jednego z miast zwrócił się do ministra finansów o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania do utylizacji wyrobów, w których występuje azbest.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że gmina udziela dotacji ze środków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 80 proc, a 20 proc. kosztów pokrywanych jest przez właściciela nieruchomości. W 2004 r. gmina otrzymała informację w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, według której nieodpłatne świadczenie, jakim jest usuwanie przez miasto azbestu w obiektach osób fizycznych, jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym w ocenie gminy przychód osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania, niezależnie od jego źródła tj. budżetu gminy czy gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z taką wykładnią przepisów nie zgodził się minister finansów, który wskazał, że możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania do utylizacji wyrobów azbestowych uzależniona jest od źródła finansowania. Zatem istotne jest, jaki podmiot wypłaca dotację, ale i to, czy przyznana dotacja jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Minister dodał, że istnieje różnica między budżetem a funduszem celowym, takim jak GFOSiGW.

Wojewódzki sąd administracyjny podzielił ocenę prawną przedstawioną przez ministra finansów.

Więcej w tygodniku Wspólnota z 10 kwietnia 2010 r.„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »