Standardy w rozkładaniu składek ZUS na raty

Rzeczpospolita (2010-04-14), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

kwi 19, 2010

Od 1 kwietnia 2010 r. ZUS przyjął standardowe procedury rozpatrywania wniosków płatników o udzielenie ulgi. Obejmują one także ocenę sytuacji finansowej dłużnika. Dzięki temu wnioski w całej Polsce mają być rozpatrywane w taki sam sposób – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dłużnik musi złożyć umotywowany wniosek i wykazać w nim, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności. Proponuje w nim również okres spłaty, liczbę rat lub wysokość miesięcznej kwoty raty.

Oceniając, czy i na jakich warunkach zawrzeć układ ZUS, podobnie jak bank, będzie się kierować oceną ratingową. Sporządzi ją na podstawie danych ekonomicznych wynikających z przedłożonej przez dłużnika dokumentacji finansowej.

Zasadniczą przeszkodą w rozłożeniu na raty jest to, że ulga ta przysługuje tylko wobec niektórych należności składkowych. Chodzi o składki na:

– ubezpieczenia społeczne – oprócz składki emerytalnej za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych,

– Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku, ewentualnie wymierzoną dodatkową opłatą oraz kosztami upomnienia.

ZUS zapewnia, że rozpatrzy wniosek niezwłocznie – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia skompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Pobierz wytyczne ZUS »

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 kwietnia 2010 r.