Do końca kwietnia trzeba zamknąć rozliczenia z ZUS za 2009 rok

Rzeczpospolita (2010-04-15), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

kwi 16, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, na sprawdzenie poprawności imiennych raportów miesięcznych i dokonanie ewentualnych korekt za ubiegły rok płatnicy mają czas do 30 kwietnia.

Pracodawca jako płatnik składek ubezpieczeniowych musi obliczać, potrącać z przychodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy.

W związku z tym jego obowiązkiem jest przekazanie do ZUS stosownych rozliczeń. Dokonuje ich na specjalnych formularzach. Komplet dokumentów składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych.

Kopie złożonych dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez dziesięć lat. Okres ten liczony jest od dnia przekazania ich do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego albo elektronicznego.

Płatnik składek ma obowiązek sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Taki termin wyznacza art. 41 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku gdy w wyniku tego sprawdzenia płatnik stwierdzi nieprawidłowości, jego obowiązkiem jest złożyć imienny raport korygujący. Ma na to siedem dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie. Imienny raport korygujący składa w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia),Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja)
zobacz więcej »