PIT: Kiedy małżonkom opłaca się wspólne zeznanie?

Rzeczpospolita (2010-04-13), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kwi 20, 2010

Podstawowy warunek wspólnego rozliczenia to pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Prawo do wspólnego rozliczenia przysługuje także podatnikowi, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku, a jego małżonek zmarł w jego trakcie, a także pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł przed złożeniem zeznania – czytamy w Rzeczpospolitej.

Małżonkowie, którzy chcą się razem rozliczyć, przez cały rok muszą mieć wspólność majątkową.

Małżonkowie tracą prawo do wspólnego rozliczenia także po orzeczeniu przez sąd separacji. Wspólność majątkowa ustaje wtedy z mocy prawa. Podobnie będzie w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Co do zasady ze wspólnego rozliczenia mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Polsce.

Przywilej ten po spełnieniu odpowiednich warunków przysługuje także tym, którzy mają nieograniczony obowiązek podatkowy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii.

Małżonkowie, którzy chcą się wspólnie rozliczyć, muszą zaznaczyć odpowiedni kwadrat w pozycji 6 zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-37 oraz podpisać formularz. W ten sposób składają oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania.

Wspólne  rozliczenie będzie korzystne gdy jest duża różnica między dochodami małżonków lub jedno z nich nic nie zarobiło. Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, mogą korzystać z ulg. Pomniejszają dochód (np. o stratę z działalności z poprzednich lat, wydatki na Internet w miejscu zamieszkania, darowizny na cele charytatywne), potem podatek (np. o składki na ubezpieczenie zdrowotne). Mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2010 r.