Wynagrodzenie urlopowe przy różnych składnikach wynagrodzenia

Rzeczpospolita (2010-04-21), autor: Jadwiga Sztabińska , oprac.: GR

kwi 22, 2010

Jeśli pracownik ma stałą stawkę miesięczną, wówczas w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnia się ją w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Tak wynika z § 7 rozporządzenia urlopowego, a więc bez względu na liczbę dni urlopu powinien otrzymać wynagrodzenie, jakby cały czas pracował. Nie musimy dokonywać żadnych przeliczeń. Oznacza to, że gdy ta stawka wynosi np. 2000 zł miesięcznie, to tyle pracodawca powinien również wypłacić za miesiąc, w którym pracownik był na wakacjach – czytamy w Rzeczpospolitej.

W przypadku rachunków przy zmiennych składnikach wyn., składniki takie za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględniamy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (przy znacznych wahaniach wysokości – z 12 miesięcy).

Aby określić z nich stawkę godzinową, dzielimy uzyskaną sumę przez liczbę godzin, w czasie których zatrudniony rzeczywiście wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa. Wynika to z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia urlopowego. 

Kiedy mamy stawkę godzinową ze składników zmiennych, musimy ją pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia urlopowego). W ten sposób otrzymamy wynagrodzenie urlopowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku

Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja)
zobacz więcej »