Wydatki na internet trzeba udokumentować

Rzeczpospolita (2010-04-27), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

kwi 28, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, w ramach ulgi intemetowej odliczyć wolno wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika. Odliczeniu podlegają tylko wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Jeśli zatem wydamy więcej, różnicy już nie odliczymy.

Aby skorzystać z odliczeń, trzeba pamiętać o konieczności udokumentowania wydatku fakturą w rozumieniu przepisów o VAT. Mówią one, że faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. Otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej wymaga nie tylko obopólnej zgody wystawcy i odbiorcy faktur oraz przechowywania ich w formacie, w którym zostały wystawione przez operatora, ale także zagwarantowania autentyczności ich pochodzenia i integralności ich treści.

Jak podaje resort finansów, rezygnacja z otrzymywania od operatora papierowych faktur VAT i zgoda na e-faktury, czyli: otrzymywanie obrazu faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail lub udostępnienie obrazu faktury na stronie internetowej operatora oznacza, że podatnik nie posiada faktur VAT w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Nie oznacza to jednak, że podatnik definitywnie traci prawo do ulgi. Jak czytamy bowiem w broszurze informacyjnej resortu finansów, podatnik ma „prawo żądać od operatora wystawienia papierowych faktur VAT, niezbędnych do skorzystania z ulgi”.

Pewne problemy mogą się pojawić, gdy faktura, jaką dostaje podatnik, dotyczy nie tylko wydatków na Internet, ale też np. telefon czy telewizję kablową. Z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

MF podaje, że jeśli podatnik płaci za internet wspólnie z osobą zamieszkującą razem z nim (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), to każda z tych osób ma prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Ale faktury VAT powinny być wystawione na imię i nazwisko osób ponoszących wydatki.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 kwietnia 2010 r.