Czy można ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-29), autor: Andrzej Marek , oprac.: GR

kwi 30, 2010

Jestem zatrudniony jako przedstawiciel handlowy. Pracodawca zaproponował zastąpienie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem. Mam wątpliwości, jak powinna być ustalona jego wysokość. Słyszałem, że przy takim ryczałcie nie ma możliwości domagania się wypłaty wyższego wynagrodzenia za nadgodziny niż ryczałt, a poza tym pracodawca nie musi w ogóle prowadzić ewidencji czasu pracy. Czy tak jest w rzeczywistości? – pyta czytelnik Dziennika Gazeta Prawna.

Jak odpowiada ekspert dziennika, przepisy kodeksu pracy dają możliwość zastąpienia wynagrodzenia za pracę nadliczbową ryczałtem. Może być stosowany jedynie wobec pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy.

Stale wykonywanie pracy poza zakładem pracy nie oznacza jednak, że pracownik wykonuje tylko tego rodzaju pracę, ani też, iż musi być ona wykonywana w tych warunkach codziennie. Wystarczające jest, iż są to powtarzające się zaplanowane okresy pracy poza zakładem.

Z wyroku SN z 20 maja 1998 r. (I PKN 143/98, OSNP 1999/12/389) wynika, że w przypadku znacznych rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wymiarem pracy w godzinach nadliczbowych, a ryczałtem pracownik może żądać wypłacenia dodatku za godziny ponadwymiarowe nieobjęte ryczałtem.

W odniesieniu do pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia pracodawcy z konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy takich pracowników – Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję w pozostałym zakresie (w szczególności w zakresie urlopów, zwolnienia od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy), niezbędnym dla właściwego obliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 maja 2004 r. (I PK 630/03, OSNP 2005/3/37) ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę z ewidencjonowania czasu pracy wówczas, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracy, ale dokładna kontrola liczby przepracowanych godzin nadliczbowych jest wysoce utrudniona.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 kwietnia 2010 r.Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych
Szkolenia w Poznaniu (17 maja) i Warszawie (28 maja)
zobacz więcej »