Kiedy umowę o pracę można rozwiąć w trybie natychmiastowym?

Rzeczpospolita (2010-04-30), autor: SYG , oprac.: GR

maj 3, 2010

Pracownica nie dochowała zasad poufności. Ważne informacje dotyczące strategii firmy przekazała konkurentowi. Szef zwolnił ją dyscyplinarnie. Czy to prawda, że w takich sytuacjach obowiązują terminy do zastosowania trybu natychmiastowego – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Dyscyplinarne rozwiązanie angażu nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Co potwierdzają orzeczenia sądów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 kwietnia 2010 r.Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych

Szkolenia w Poznaniu (17 maja) i Warszawie (28 maja)
zobacz więcej »