W jakim kierunku zmierza system rehabilitacji zawodowej

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-05), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

maj 5, 2010

Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, twierdzi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że propozycja rządu dotycząca możliwości obniżenia dofinansowania do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nie jest dobrym rozwiązaniem.

Prezes POPON uważa, że działalność firm zatrudniających niepełnosprawnych w momencie obniżenia dofinansowania może być zagrożona. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o przedsiębiorstwa usługowe oraz te, których produkcja jest mało zautomatyzowana. Oszczędności rzędu 10 –15 proc. dofinansowania dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności nie będą bardzo duże, a wiele firm może gwałtowanie zareagować na tę zmianę. W przypadku niektórych firm, które specjalizują się w takiej działalności, taka zmiana może oznaczać duże redukcje zatrudnienia wśród wszystkich pracowników, a nie tylko niepełnosprawnych. A to z kolei wpływa na kontrahentów.

Odnosząc się do skrócenia okresu pobierania dofinansowania do np. kilku lat prezes wyjaśnia, że praca każdej osoby niepełnosprawnej mogłaby być dofinansowana np. przez pięć lat bez względu na liczbę firm, w których przez ten czas pracuje. Ale czy po pięciu latach pracownik taki bez żadnej pomocy znajdzie sobie nową pracę, rywalizując z pełnosprawnymi pracownikami.

Zdaniem prezesa, okres wypłaty dofinansowania można oczywiście różnicować w zależności od stopnia niepełnosprawności, ale to też może stwarzać kłopoty. Z praktyki orzeczniczej wynika, że np. młode osoby po amputacji otrzymują lekki stopień niepełnosprawności, a dopiero po kilku latach – umiarkowany. Monitorowanie przez PFRON sytuacji takich pracowników po okresie wypłaty dofinansowania może okazać droższe niż samo wypłacenie dofinansowania pensji przez cały okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Prezes Zając proponuje autorski sposób na oszczędności w systemie pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych: „Firmy powinny się samodzielnie dogadywać w tej sprawie. Jeśli np. pracodawca nie chce zatrudniać niepełnosprawnych, nie powinien dokonywać wpłat na PFRON, lecz dogadywać się z drugą firmą i jej płacić za zatrudnienie tych osób. Wysokość takich wpłat nie byłaby – tak jak obecnie – wskazana w ustawie. Obie firmy negocjowałaby.  W takiej sytuacji niepotrzebna byłby administracja związana z dofinansowaniami.”

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 maja 2010 r.Pomoc finansowa na zatrudnienie i rehabilitację niepełnosprawnych pracowników po zmianach ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia w sprawie ZFRON
Szkolenia w Warszawie (14 maja 2010 r.), Łodzi (17 maja), Bydgoszczy (20 maja), Poznaniu (21 maja), Olsztynie (27 maja), Gdańsku (28 maja), Rzeszowie (8 czerwca), Krakowie (9 czerwca), Wrocławiu (15 czerwca), Katowicach (16 czerwca)
zobacz więcej »