Sąd musi zdecydować, czy osoba niepełnosprawna może pełnić w Polsce funkcję prokuratora

Rzeczpospolita (2010-05-11), autor: Arkadiusz Jaraszek , oprac.: GR

maj 12, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, poruszająca się na wózku inwalidzkim asesor nie została powołana na stanowisko prokuratora. Ale nie zamierza się poddać. Chce walczyć o prawo do pracy w wymiarze sprawiedliwości. Sprawę skierowała do Sądu Okręgowego we Włocławku.

Jak wyjaśniają specjaliści, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wymiarze sprawiedliwości ciągle nie jest zbyt powszechne, ale nie ma żadnych przeszkód, aby osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wykonywała obowiązki śledczego.

Osoba niepełnosprawna ruchowo nie jest w stanie poprowadzić oględzin miejsca ujawnienia zwłok w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych, ale może wykonywać inne czynności o charakterze biurowym w zwiększonym wymiarze. To tylko kwestia organizacji pracy jednostki prokuratury zatrudniającej taką osobę.

Najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową.

Osoba taka w normalnej procedurze może się ubiegać o powołanie na wolne stanowisko prokuratora. Procedura wymaga uzyskania przez kandydata na prokuratora zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora. Po wejściu w życie 31 marca 2010 r. nowych przepisów ustawy o prokuraturze Krajowa Rada Prokuratury rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, jak również rozstrzyga o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, gdy kandydat na stanowisko prokuratora złoży pisemne zastrzeżenie na taką decyzję prokuratora okręgowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 maja 2010 r.