Odliczenie VAT przed rejestracją spółki: ETS rozstrzygnie spór

Rzeczpospolita (2010-05-12), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

maj 13, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pomimo, iż z większości orzeczeń polskich sądów wynika, że osoba, która najpierw zainwestowała w firmę, a dopiero potem zarejestrowała się jako podatnik, może odliczyć VAT to sprawa ta ciągle budzi jednak wątpliwości. Dlatego jeden ze składów Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydował się na skierowanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dwóch pytań prejudacyjnych (postanowienie z 31 marca 2010 r., IFSK408/09).

1. Czy podmiot w osobach przyszłych wspólników, który dokonuje wydatków inwestycyjnych przed formalną rejestracją spółki jako podmiotu prawa handlowego oraz rejestracją dla potrzeb podatku od wartości dodanej, ma prawo po zarejestrowaniu spółki jako podmiotu prawa handlowego oraz zarejestrowaniu dla potrzeb podatku od wartości dodanej skorzystać w związku z art. 9 oraz art.168 i 169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE z 2006 r. L 347/1 ze zm.) z prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z dokonanymi wydatkami inwestycyjnymi, które służą działalności opodatkowanej prowadzonej w ramach spółki?

2. Czy faktura dokumentująca poniesione wydatki inwestycyjne wystawiona na wspólników, a nie spółkę, stoi na przeszkodzie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego poniesionego w związku z dokonanymi wydatkami inwestycyjnymi, o którym mowa w pytaniu pierwszym?

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 maja 2010 r.