Zbieg tytułów do ubezpieczeń a rozrachunki z ZUS

Rzeczpospolita (2010-05-14), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 16, 2010

Jaka czytamy w Rzeczpospolitej, umowa o pracę zawsze rodzi obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych i to bez względu na wymiar czasu pracy, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia, wielkość przychodu z innego tytułu czy też ilość nawiązanych i trwających stosunków pracy. Od każdej takiej umowy odrębnie płaci się składki na wszystkie rodzaje ryzyka: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. W razie jej zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń zasada jest jedna: etat zawsze podlega oskładkowaniu. Nie ma również żadnych wyjątków dla pracowników emerytów, rencistów, uczniów czy studentów.

Wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego z umowy o pracę, stanowiącego podstawę wymiaru składek społecznych, w razie zbiegu z drugim tytułem wpływa na jego status ubezpieczeniowy, tzn. przesądza o tym, czy z tego innego tytułu składki będą dobrowolne, czy przymusowe.
 
Osoba zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie wykonująca umowę-zlecenie, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Ze zlecenia może przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (do chorobowego nie, bo tylko obowiązkowe ubezpieczenia dają do tego prawo), jeżeli podstawa wymiaru składek z etatu, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Gdy jest niższa, ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe również ze zlecenia.

Umowa o dzieło nie stanowi w ogóle tytułu do jakichkolwiek ubezpieczeń. Wobec tego pracownik wykonujący dodatkowo taką umowę nadal ma tylko jeden tytuł do ubezpieczeń, którym jest stosunek pracy.

Pracownik, który jednocześnie prowadzi swoją firmę, podlega ubezpieczeniom z tej ostatniej na takiej samej zasadzie jak z umowy-zlecenia. Zatem decydującym czynnikiem jest tu wysokość podstawy wymiaru składek społecznych z etatu. Jeśli pracownik, w przeliczeniu na okres miesiąca, dostaje mniej niż minimalne wynagrodzenie, to musi obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych także z działalności i płacić składki jak przedsiębiorca.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 maja 2010 r.