Na początek dobry staż

Rzeczpospolita (2010-05-24), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 25, 2010

Ponad połowa bezrobotnych, którzy decydują się na staż w firmie, zostaje tam na stałe.

Jak donosi „Rzeczpospolita” z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w zeszłym roku ze stażu skorzystało przeszło 260 tys. osób, z czego ponad połowa została w takiej firmie po jego zakończeniu, już jako etatowi pracownicy.

Możliwość odbycia stażu przez bezrobotnych wynika z art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl tego przepisu urząd pracy może skierować bezrobotnego na staż trwający nie dłużej niż sześć miesięcy. Ale staż może trwać nawet rok dla osób do 25. roku życia lub 27. roku, gdy nie upłynęło jeszcze 12 miesięcy od daty zdobycia dyplomu wyższej uczelni. W tym czasie urząd wypłaca bezrobotnemu stypendium w wysokości 860,40 zł brutto.

Nie każdy bezrobotny skorzysta z tej formy zatrudnienia. Przepisy mówią, że jest ona przewidziana wyłącznie dla osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia chodzi tu np. o bezrobotnych do 25. roku życia, kobiety, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka lub samotnie wychowujące dziecko do 18. roku życia. Skorzystać z tej możliwości mogą także osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 maja 2010 r.