Gdy nie ma konsumenta, to działania nie są obciążone VAT

Rzeczpospolita (2010-05-26), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 26, 2010
Czynności podejmowane przez dwie firmy w ramach wspólnej akcji marketingowej nie podlegają VAT – czytamy w Rzeczpospolitej

Coraz częściej się zdarza, że działające w różnych branżach firmy organizują wspólną akcję marketingową. Dzięki temu chcą skłonić klientów do większych zakupów. Wcześniej muszą jednak ponieść koszty i podjąć różnego rodzaju działania. Pojawia się wtedy pytanie, czy są one opodatkowane VAT. Problemem tym zajmował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 26 kwietnia 2010 r.

Bank wystąpił o interpretację, czy wykonywane na mocy porozumienia czynności są opodatkowane. Jego zdaniem ustawa o VAT nie ma do nich zastosowania. To dlatego, że zgodnie z jej art. 5 ust 1 pkt 1 opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tymczasem żadna ze stron nie będzie otrzymywać wynagrodzenia. Ich działania skierowane zostaną do wspólnych klientów, a korzyścią ma być zwiększenie obrotów. Nie można więc mówić o istnieniu wzajemnych świadczeń między stronami porozumienia.

Bank powołał się m.in. na wyrok ETS w sprawie C-384/95 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 kwietnia 2008 r.. Sąd wskazał w nim, że przy ustalaniu przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy kooperacyjne, należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących jego realizacji.

Bank powołał się też na wyrok NSA z 9 października 2008 r.. Wskazał też na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wynika z niego, że warunkiem wystąpienia świadczenia podlegającego opodatkowaniu jest istnienie konsumenta danej usługi. To dlatego, że VAT jest podatkiem obciążającym konsumpcję. Wynika to wprost z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

Izba skarbowa nie zgodziła się z tymi argumentami. Natomiast WSA w Warszawie  przyznał rację podatnikowi. Podzielił poglądy wyrażone w przytaczanym przez niego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 października 2008 r.. Uznał, że wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych nie są świadczeniem usług. Co prawda firmy w ramach podejmowanych działań promują siebie i partnera, ale w ten sposób nie świadczą wzajemnych usług w rozumieniu ustawy o VAT. Opodatkowaniu podlega dopiero efekt wspólnego przedsięwzięcia, czyli będący konsekwencją akcji promocyjnej zakup towarów lub usług.

Więcej w Rzeczpospolita z dnia 26.05.2010 r.