Firmy muszą pobierać PIT od pakietów medycznych

Rzeczpospolita (2010-05-25), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 26, 2010
Osoba, której pracodawca funduje opiekę lekarską, uzyskuje przychód.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, tak wynika z wczorajszej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Z problemem tym podatnicy borykają się od 2006 r. Wtedy to nastąpiła zmiana podejścia fiskusa do opodatkowania pakietów medycznych. Wcześniej we wszystkich interpretacjach potwierdzał on, że PIT nie trzeba naliczać, ponieważ opodatkowaniu podlegają tylko rzeczywiście uzyskane świadczenia.

Tymczasem płatnik nie jest w stanie ustalić, kto i na ile korzystał z usług.
Tak było także w sprawie, która stała się przyczyną wydania uchwały. Pracodawca wykupił pakiet świadczeń dla wszystkich pracowników. Od firmy, która świadczy usługi, pracodawca nie otrzymuje informacji, kto z nich korzysta. Gdy wystąpił o interpretację, otrzymał odpowiedź, że musi pobierać PIT od wartości pakietu. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten uchylił interpretację. Uznał, że samo przyznanie pakietu nie jest opodatkowane. Jest to bowiem jedynie postawienie do dyspozycji pracownika świadczeń, a PIT trzeba odprowadzać tylko od ich nieodpłatnego otrzymania Izba skarbowa złożyła kasację, a skład NSA, do którego ona trafiła, uznał, że ze względu na rozbieżności w orzecznictwie sprawę należy rozstrzygnąć w uchwale.

W uchwale NSA przyznał rację fiskusowi. Jego zdaniem nie do przyjęcia jest stanowisko, że pracownik uzyskujący pakiet medyczny nie uzyskuje przychodu. To oznaczałoby konieczność obciążenia podatkiem każdej objętej nim wizyty u lekarza. Sąd się zgodził, że byłoby to trudne, ale nie niemożliwe.


NSA podkreślił, że pracownik, któremu firma wykupiła pakiet medyczny, uzyskuje konkretne uprawnienia. Nie jest to więc jedynie postawienie świadczeń do dyspozycji. Zdaniem sądu nie można się zgodzić z podejściem że sam pakiet nie ma określonej wartości ekonomicznej. Gdyby tak było, to nikt by go nie kupował. Nie ma więc wątpliwości, że osoba, którą firma obejmuje pakietem, uzyskuje przysporzenie majątkowe.


Sąd nie zgodził się, że pracownik może zostać objęty pakietem wbrew swojej woli i nie mieć ochoty z niego korzystać. Zdaniem NSA zatrudniony zawsze może złożyć oświadczenie, że nie chce prawa do korzystania ze świadczeń. Zakład pracy musi je respektować.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 maja 2010 r.