Firmy dotknięte powodzią mogą łatwiej rozliczyć się z ZUS

Rzeczpospolita (2010-05-26), autor: Syg , oprac.: GR

maj 26, 2010
Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek ostatnich powodzi, nie muszą osobiście odwiedzać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu rozliczenia opłacanych składek. Mogą też skorzystać z ulg w spłacie należności – czytamy w Rzeczpospolitej.

Taką wiadomość 21 maja br. podał rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski. ZUS, rozumiejąc niezwykle trudną sytuację wszystkich prowadzących działalność gospodarczą na terenach dotkniętych powodzią, informuje, że w celu wywiązania się ze swoich ustawowych obowiązków związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne nie trzeba osobiście odwiedzać placówek zakładu.

Zgodnie z zapisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego płatnicy składek mają możliwość złożenia w ZUS wszelkiego rodzaju wniosków, dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej za pośrednictwem poczty, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mailowy placówki ZUS, za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego bądź za pośrednictwem innej wskazanej osoby. Ewentualne braki w złożonych w ten sposób dokumentach mogą być uzupełniane w terminie późniejszym.

Dodatkowo ZUS informuje, że każdy płatnik składek którego firma znalazła się w trudnej sytuacji m.in. w wyniku klęski naturalnej, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o udzielenie wsparcia w formie odroczenia terminu płatności składek bądź rozłożenia należności składkowych na raty, które to ulgi mogą stanowić pomoc publiczną.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2010 r.