Żonie opłaci się opieka nad mężem

Rzeczpospolita (2010-05-27), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

maj 27, 2010
Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać także na osobę pozostającą w małżeństwie – czytamy w Rzeczpospolitej.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji, do którego dotarła Rzeczpospolita. Zakłada on wykreślenie z tej ustawy jednej z okoliczności, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego: pozostawania niepełnosprawnego w związku małżeńskim (art 17 ust. 5 pkt 2 lit. a). Przepis ten stał się problematyczny po rozszerzeniu katalogu uprawnionych do tego rodzaju wsparcia, które pierwotnie przysługiwało tylko rodzicowi opiekującemu się potomkiem.

Pozostały jednak wątpliwości czy po nowelizacji świadczenie pielęgnacyjne dostanie żona opiekująca się mężem lub odwrotnie. Przypomnijmy, że wątpliwości nie rozwiały wyroki TK z 18 lipca 2008 r. I choć nowelizowano z ich uwzględnieniem ustawę o świadczeniach rodzinnych, to jednak pozostała w niej nieszczęsna negatywna przesłanka z art 17 ust 5 pkt 2 lit a).

Natomiast art. 17 ust 1 przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny i opiekunowi faktycznemu dziecka.

Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych z Urzędu Miasta Bydgoszczy zauważa, że będzie kłopot z interpretacją, czy wśród tych innych osób są też mąż i żona. W doktrynie są bowiem podzielone zdania, czy między małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny, czy nie. Jej zdaniem lepiej, aby z art. 17 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wprost wynikało, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także współmałżonkowi. Tym bardziej że takie są intencje projektodawcy. Zwraca on uwagę, że art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) stracił logiczną spójność z regulacją, bo pozostawanie w małżeństwie z jednej strony decyduje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a z drugiej przesądza o jego pozbawieniu. Przypomnijmy, że ta negatywna przesłanka miała uzasadnienie, gdy świadczenie przysługiwało wyłącznie rodzicowi na niepełnosprawne dziecko: ustawodawca zakładał, że skoro było ono w stanie wejść w związek małżeński, to obowiązki opiekuńcze powinien przejąć jego życiowy partner.

Projekt przewiduje także wprowadzenie zasady, że świadczenie nie będzie przysługiwać, gdy osoba w rodzinie ma już ustalone prawo do niego lub do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego. Oznacza to, że pozbawione go będą wszystkie rodziny, które pobierają już wymienione rodzaje wsparcia, a nie tylko te, które otrzymują je na dzieci. Ta zmiana ma wejść w życie szybciej, bo po 14 dniach od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27.05.2010 r.