Niektóre świadczenia trzeba dodać do przychodów pracownika

Rzeczpospolita (2010-05-31), autor: Skk , oprac.: GR

cze 1, 2010
Czy świadczenia dla pracowników fizycznych oraz biurowych (herbata i cukier) są zwolnione od podatku dochodowego czy też trzeba je doliczyć do przychodu pracownika?
Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” organy podatkowe twierdzą, że świadczenia takie stanowią przychód pracowników. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 15 marca 2010 r.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie można zastosować zatem, tylko gdy do wydawania świadczeń w postaci posiłków profilaktycznych oraz regeneracyjnych pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy.


W myśl kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Zgodnie zaś z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje.


Tym samym dostarczenie pracownikom herbaty i cukru nie może być utożsamiane z napojem. Wydana paczka herbaty i cukru pozostaje bowiem wyłącznie paczką herbaty i cukru, czyli artykułem spożywczym, a nie napojem. Pracodawca zapewnia zatem pracownikom wodę zdatną do picia i świadczenie rzeczowe w postaci paczki herbaty czy cukru, a nie napój. Świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku i podlegać będzie opodatkowaniu – czytamy we wspomnianej interpretacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 maja 2010 r.