Rekompensata za świadczenia w ramach gwarancji bez VAT

Rzeczpospolita (2010-05-31), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 1, 2010
Firma, która we własnym imieniu wykonuje naprawy gwarancyjne i odzyskuje od producenta poniesione koszty, nie świadczy usług. Świadczenia te nie są więc obciążone VAT – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka, która zajmuje się sprzedażą ładowarek kupowanych od kontrahenta z Irlandii, spytała, czy wykonywane przez nią usługi gwarancyjne podlegają opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z zawartą z dostawcą umową wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania napraw gwarancyjnych sprzedawanych urządzeń. Robi to w ramach własnej działalności. Występuje więc w charakterze gwaranta wobec ostatecznych nabywców. W opisanej sytuacji nie występuje obowiązek wykazywania VAT należnego z tytułu odpłatnego świadczenia usług. Wynika to z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Mówi on, że przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Tymczasem w sytuacji wykonywania napraw gwarancyjnych nie występuje odrębne od dostawy towaru świadczenie. To dlatego, że dokonując dostawy towaru, podatnik zobowiązał się do wykonywania napraw gwarancyjnych. Takiej kwalifikacji nie zmienia fakt, że poniesione wydatki na naprawę są podatnikowi zwracane przez producenta. Jest to bowiem jedynie rekompensata.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 27 stycznia 2010 r. zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że zgodnie z art. 556 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana:
– ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
– jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
– jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Stosownie zaś do art 577 § 1 tej ustawy w sytuacji, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

Izba podkreśliła, że decydujący jest fakt, iż wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz producenta. To dlatego, że wykonuje naprawy gwarancyjne we własnym imieniu. To oznacza, że rozliczenia pomiędzy producentem i wnioskodawcą z tytułu napraw gwarancyjnych nie podlegają VAT.

Inaczej wyglądają rozliczenia VAT, gdy naprawy wykonywane są na zlecenie gwaranta. Sytuację taką rozstrzygała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 18 lutego 2010 r. Z pytaniem wystąpiła spółka, która jest dystrybutorem produkowanych przez nią pojazdów i innych produktów. Są one sprzedawane docelowym użytkownikom bezpośrednio poprzez własny salon sprzedaży lub pośrednio poprzez sieć sprzedaży dilerów. Dilerzy dokonują sprzedaży we własnym imieniu i na własną rzecz. Naprawy gwarancyjne wykonywane są przez spółkę lub dilerów. Wnioskodawca podkreślił, że nie pełni roli gwaranta wobec dilerów, a dilerzy nie występują w charakterze gwaranta wobec ostatecznych nabywców. Ostatecznym nabywcom gwarancji udziela tylko producent. Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez dilerów na zlecenie wnioskodawcy – w jego imieniu i na podstawie wystawionego przez niego dokumentu gwarancyjnego.

Izba skarbowa zgodziła się, że w takiej sytuacji rozliczenia pomiędzy producentem a dilerami muszą być dokumentowane fakturami. Powinny być one opodatkowane według 22-proc. stawki. Jest to bowiem odpłatne świadczenie usług. To dlatego, że strony wiąże stosunek wynikający z umowy. Naprawy dokonywane są za odpłatnością.
  
Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 31.05.2010r .