Ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa 30 czerwca

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-02), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

cze 2, 2010
Osoba prawna ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą zatwierdzającą raport – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na jego zatwierdzenie upływa 30 czerwca.


Spółki muszą przekazać sprawozdanie wraz z opinią i raportem firmy audytorskiej, a także dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku badania.


Sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urząd jak deklaracja podatkowa, co oznacza, że nieterminowe złożenie tego dokumentu zagrożone jest karą grzywny.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2010 r.