Wypowiedzenie z powodu długotrwałej choroby

Rzeczpospolita (2010-06-01), autor: Syg , oprac.: GR

cze 2, 2010
Czy można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia ze względu na długotrwałą chorobę? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

W lutym przyjęliśmy do pracy nową osobę. Od marca pracownik ten jest na zwolnieniu lekarskim. Co miesiąc przedstawia kolejne zaświadczenia. Umowa kończy mu się z końcem roku. Czy możemy go w czerwcu zwolnić bez wypowiedzenia ze względu na długotrwałą chorobę.

Tak. Sytuacje, kiedy firma może zwolnić pracownika bez jego winy, określa art. 53 k.p. Zgodnie z tym przepisem jest to dopuszczalne, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Przy czym rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

  
Więcej w Rzeczpospolitej z 1 czerwca 2010 r.