PIP: Ograniczenie kontroli na czas powodzi

Państwowa Inspekcja Pracy (2010-06-07), autor: PIP , oprac.: GR

cze 7, 2010

W związku z sytuacją powodziową w wielu rejonach naszego kraju, główny inspektor pracy Tadeusz J. Zając podjął decyzję o ograniczeniu kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy na tych terenach do przypadków szczególnie uzasadnionych.

Decyzja taka wynika z potrzeby zabezpieczenia skutków powodzi przez poszkodowanych pracodawców i ma na celu odciążenie ich od powinności związanych z czynnościami kontrolnymi. Zmierza to do jak najszybszego uruchomienia miejsc pracy, co ma znaczenie priorytetowe.

Równocześnie główny inspektor pracy zobowiązał okręgowych inspektorów pracy, na terenie działania których ma miejsce powódź, do doradztwa prawnego dla pracodawców i pracowników w zakresie realizacji praw i obowiązków związanych z tą sytuacją, na tle przepisów ustawodawstwa pracy.