Urlop wychowawczy nie zwalnia z obowiązków wobec ZUS

Rzeczpospolita (2010-06-04), autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

cze 7, 2010
Pracownica będąca na trzecim z kolei urlopie wychowawczym poinformowała pracodawcę, że spodziewa się czwartego dziecka. Czy jest jakieś ograniczenie w udzielaniu urlopów wychowawczych dla pracownic, czy też pracodawca jest zobligowany do Ich udzielania bez żadnego limitu? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Z odpowiedzi udzielonej przez dziennik wynika, że ilość urlopów wychowawczych, z których może skorzystać pracownica, nie jest limitowana.

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych są objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. W tym czasie mają ciągle status pracowników, dlatego pracodawca nie powinien ich wyrejestrowywać z ubezpieczeń społecznych. Nie zgłasza ich dodatkowo do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA. Musi za to składać raporty ZUS RCA z kodem 1211 xx, w których nalicza składki za te osoby na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i nie ma prawa do renty lub emerytury.

Pracodawca ma także obowiązek co miesiąc przekazywać do ZUS raport imienny wykazujący przerwy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pracy, z kodem ubezpieczenia 0110 xx i kodem przerwy 121 lub 122 na druku ZUS RSA.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 04.06.2010r.