Czy wyłączyć z podstawy opodatkowania zwrot kosztów używania samochodów prywatnych?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-06-10), autor: Andrzej Radzisław , oprac.: GR

cze 11, 2010

Pracownicy zatrudnieni w naszej firmie używają samochodów prywatnych do celów służbowych. Zwracamy im poniesione koszty na podstawie ewidencji faktycznie przejechanych kilometrów. Niekiedy kwota zwracana pracownikowi w danym miesiącu jest wyższa niż kwota limitu ustalona na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury. Czy od nadwyżki powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – pyta czytelnik Dziennik Gazety Prawnej.

Z wyjaśnienia udzielonego przez gazetę wynika, że jeżeli pracodawca zdecyduje się zwracać pracownikowi koszty związane z używaniem samochodu do celów służbowych na podstawie ewidencji faktycznie przejechanych kilometrów, wypłacana kwota w pełnej wysokości (tj. bez względu na liczbę przejechanych w danym miesiącu kilometrów) jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem wyłączenia jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 czerwca 2010 r.