Tematem kontroli P/09/095 było zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Kontrola miała na celu zbadanie, czy organy administracji publicznej odejmowały działania w celu zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w urzędach administracji publicznej oraz ocenę, czy prawa tych osób są respektowane, a środowisko, w którym pracują wolne od barier.

Pobierz dokument »