Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Internetowy Serwis Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl) (2010-06-22), autor: Biuro RPO , oprac.: GR

cze 22, 2010

Po przeprowadzeniu wizytacji w wielu miejscowościach, Zastępca RPO Stanisław Trociuk wystąpił do: Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – w sprawie niedostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

pobierz pismo »