Będzie pomoc dla niepełnosprawnych dotkniętych powodzią

Rzeczpospolita (2010-07-06), autor: MRZ , oprac.: GR

lip 7, 2010

Pracodawcy osób niepełnosprawnych, a także niepełnosprawni prowadzący działalność będą się mogli starać o dodatkowe pieniądze z PFRON. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków czeka tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw – czytamy w Rzeczpospolitej.

W myśl art. 11 ustawy pieniądze z PFRON będzie można przeznaczyć na utrzymanie zagrożonych likwidacją wskutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych, a także na odtworzenie zniszczonej lub utraconej infrastruktury i wyposażenia WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych.

Będzie można uzyskać pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych bądź też zniszczonych na skutek powodzi.

Zpchr podobną pomoc będą mogły sfinansować także ze środków zgromadzonych na ZFRON lub przeznaczyć te środki na pomoc dla innego zpchr (do 10 proc.). Wcześniej trzeba będzie jednak uzyskać zgodę PFRON (zgoda nie dotyczy pomocy indywidualnej).
 
Więcej w Rzeczpospolitej z 6 lipca 2010 r.