Niepełnosprawny kierownik nie popracuje w nocy

Rzeczpospolita (2010-07-09), autor: SYG , oprac.: GR

lip 12, 2010

Zakaz zatrudniania osób niepełnosprawnych w porze nocnej dotyczy nie tylko szeregowych pracowników, ale również zarządzających zakładem pracy.

Jak donosi Rzeczpospolita, zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych określa szczegółowo ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakaz ten dotyczy pracowników niepełnosprawnych niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Zakaz zatrudniania takich osób w porze nocnej dotyczy nie tylko szeregowych pracowników, ale również zarządzających zakładem pracy. Od zakazu zatrudniania niepełnosprawnych w porze nocnej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisów art. 15 nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 lipca 2010 r.