Nie każdą pomyłkę przedsiębiorca może poprawić w nocie

Rzeczpospolita (2010-07-13), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 14, 2010

Proste błędy w fakturze ma prawo wyeliminować nabywca towaru lub usługi. Sprzedawca musi to jednak zaakceptować.
 
Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zasady wystawiania not korygujących uregulowane są w § 15 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym przepisem nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę albo fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą czy oznaczeniem towaru albo usługi, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nie dotyczy to jednak:

– miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,

– ceny jednostkowej netto, wartości towarów lub wykonanych usług netto,

– stawki VAT,

– sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki,

– kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług),

– kwoty należności ogółem.

Dane te może poprawić jedynie sprzedawca przez wystawienie faktury korygującej.
 
Błędem, którego nie może poprawić nabywca, jest też nieprawidłowa klasyfikacja towarów według PKWiU. Obowiązek wskazania prawidłowego symbolu PKWiU ciąży na sprzedawcy towaru. Musi on to zrobić zawsze, gdy dokonuje sprzedaży przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa.

Niektóre pomyłki mogą się powtarzać wielokrotnie we wszystkich fakturach wystawionym w danym okresie. Tak będzie, jeśli sprzedawca błędnie wprowadzi dane kontrahenta, a ten dostrzeże to dopiero po pewnym czasie. Na szczęście w takiej sytuacji wszystkie nieprawidłowe faktury można poprawić w jednej nocie księgowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lipca 2010 r.