W zatrudnieniu młodzieży może pomóc OHP

Rzeczpospolita (2010-07-14), autor: SYG , oprac.: GR

lip 15, 2010

Szukamy młodych, najlepiej jeszcze się uczących, ludzi do pracy. Kiedyś korzystaliśmy w tym zakresie z pomocy OHP. Czy hufce nadal funkcjonują? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej?

Tak – odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem. Ochotnicze Hufce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

OHP refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w ramach szkoleń ogólnych w rozumieniu przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Mogą też dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2010 r.