Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem

Rzeczpospolita (2010-07-19), autor: Jowita Pustuła, Agnieszka Zaucha , oprac.: GR

lip 20, 2010

Zdarza się, że po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów i dokumentacji spółka uznaje, że budowa obiektu w danej lokalizacji nie byłaby korzystna. Czy wówczas poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiadają eksperci współpracujący z dziennikiem, jeśli wydatki przygotowawcze są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, to są kosztami uzyskania przychodów.

Oczywiste być powinno, że racjonalnie zachowujący się przedsiębiorca zleca przeprowadzenie określonych czynności wstępnych przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Analiza opinii prawnych czy technicznych może uchronić podatnika przed podjęciem błędnej decyzji gospodarczej.

Dlatego też koszty poniesione przed rozpoczęciem budowy, montażu lub ulepszenia środka trwałego mogą być kosztami podatkowymi również w wypadku, gdy podatnik – po przeanalizowaniu otrzymanych opinii i analiz – nie zdecyduje się na rozpoczęcie inwestycji, bo mogłaby ona narazić go na straty czy nie przynieść zakładanego zysku.

Wydatki ponoszone w celu ograniczenia ewentualnych strat są również kosztem uzyskania przychodów. Są to bowiem wydatki ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lipca 2010 r.