Pracownicy mają problem z udowodnieniem 15 lat stażu

Dziennik Gazeta Prawna (2010-08-04), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

sie 6, 2010

Co drugi pracownik ubiegający się o emeryturę pomostową nie otrzymał świadczenia z ZUS. Powodem są problemy ze skompletowaniem świadectw pracy.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, pracownicy mają problemy z udowodnieniem pracy na stanowiskach uprawniających do emerytury pomostowej. W najgorszej sytuacji są osoby, które pracowały w zlikwidowanych prywatnych firmach.

Głównym powodem odmowy przyznania świadczenia jest brak co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Tylko w nielicznych przypadkach odmowa prawa do tego świadczenia wynika z faktu nierozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Winne trudnej sytuacji pracowników poszukujących dokumentacji potwierdzającej pracę na stanowiskach uprawniających do emerytury pomostowej są przepisy. Akta osobowe i płacowe stanowiące podstawę do wystawienia świadectwa pracy i poświadczenia wynagrodzenia są zaliczane do dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B). W związku z tym po czasie określonym przez ustawodawcę są niszczone. W przeszłości te dokumenty trafiały na przemiał po 12 latach.

W najgorszej sytuacji są osoby, którym ZUS z różnych przyczyn zakwestionował posiadane dokumenty wystawione przed laty przez pracodawcę.

Więcej w Dzienniku  Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2010 r.