Abonamenty medyczne: nadal nie wiadomo, jak wyliczyć podstawę opodatkowania

Rzeczpospolita (2010-08-16), autor: Jarosław Włoch, Justyna Zając-Wysocka , oprac.: GR

sie 17, 2010

NSA przesądził kwestię samego opodatkowania abonamentów medycznych. Nie wskazał jednak, w jaki sposób wyliczyć podstawę opodatkowania dla każdego pracownika mającego możliwość skorzystania z pakietu medycznego. Chodzi o uchwałę siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2010 r. (II FPS 1/10) – czytamy w Rzeczpospolitej.

NSA stwierdził, że wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 (medycyna pracy), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Sąd przesądził na razie tylko kwestię samego opodatkowania tego typu nieodpłatnych świadczeń – nie wskazał jednak, w jaki sposób wyliczyć podstawę opodatkowania dla każdego pracownika mającego możliwość skorzystania z pakietu medycznego. NSA zdawał sobie sprawę z problematyczności tego zagadnienia, jednak zauważył, że kwestia sposobu obliczania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu otrzymania pakietu medycznego nie mogła być rozważona w uchwale, bo nie została objęta pytaniem prawnym. W tym zakresie możemy się zatem w przyszłości spodziewać kolejnej uchwały NSA.

To właśnie ten aspekt wyliczenia podstawy opodatkowania może stać na przeszkodzie realizacji uchwały i w praktyce może skutkować niemożnością opodatkowania dodatkowego świadczenia medycznego.

W części przypadków umowy podpisywane pomiędzy pracodawcami a placówkami medycznymi skonstruowane są w ten sposób, że nie określają dokładnie liczby pracowników mogących korzystać z dodatkowych świadczeń. Strony mogą się tutaj posługiwać np. tzw. widełkami bądź też określać jedynie górną granicę uprawnionych do skorzystania, której przekroczenie spowoduje konieczność dopłaty.

Część umów może nie posługiwać się w ogóle wynagrodzeniem ryczałtowym i przewidywać wprost, że wartość pakietu medycznego przypadającego na każdego pracownika jest określona kwotowo bądź będzie dawała się łatwo wyliczyć. Do takich najmniej – jak się wydaje – problematycznych przypadków z pewnością uchwała NSA znajdzie zastosowanie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 sierpnia 2010 r.