.
W bazie wiedzy znajduje się  3961  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął, czy podawanie w orzeczeniu o niepełnosprawności jej przyczyny jest niezgodne z konstytucją. Odroczenie rozprawy uzasadnił potrzebą zebrania dodatkowych informacji do wydania wyroku – donosi Dziennik Gazeta Prawna.... więcej

dodano: 2018-03-23 11:49

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zamierza zmienić przepisów w taki sposób, aby było możliwe łączenie pracy z pobieraniem świadczeń opiekuńczych – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Tak wynika z odpowiedzi na petycję złożoną przez Instytut Spraw... więcej

dodano: 2018-03-21 11:31

Rolnicy oraz osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi, które prowadzą własną firmę, będą mogli w tym samym terminie opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrócić się do PFRON o ich refundację – donosi Dziennik Gazeta Prawna Taką możliwość przewiduje projekt... więcej

dodano: 2018-03-12 11:28

Kraje członkowskie dały Komisji Europejskiej zielone światło do stworzenia stałego unijnego trybunału arbitrażowego, który zajmie się rozstrzyganiem sporów między rządami a inwestorami – donosi Dziennik Gazeta Prawna. To właśnie Bruksela będzie odpowiedzialna... więcej

dodano: 2018-03-23 11:44

Nawet jeśli zamawiający od razu żąda złożenia kompletu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z przetargu, to można je uzupełnić. Mają wówczas być aktualne na dzień składania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. To, na jaki moment mają być... więcej

dodano: 2018-03-23 11:37

Czy możliwe jest przekształcenie prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli taką, w której całość udziałów w kapitale zakładowym przysługiwać będzie jedynemu wspólnikowi? – pyta czytelnik... więcej

dodano: 2018-03-14 10:23

Kilka miesięcy temu mój ojciec uległ śmiertelnemu wypadkowi w pracy. Pracodawca uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Mama nie zdążyła jednak złożyć wniosku o jednorazowe odszkodowanie, bo miesiąc temu zmarła. Czy prawo do jednorazowego odszkodowania pieniężnego z... więcej

dodano: 2018-03-23 11:40

Jestem prezesem małej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na skutek problemów w 2017 r. spółka ma do dziś długi, w tym zadłużenie w ZUS. Egzekucja okazała się bezskuteczna, a ostatnio ZUS doręczył mi decyzję o odpowiedzialności jako członka zarządu za długi. Mam... więcej

dodano: 2018-03-23 11:29

Organ rentowy musi podać dane niezbędne do ustalenia, czy płatnik ma zbywalny majątek i prowadzi działalność – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Od 15 marca br. tak wprost stanowi nowo dodany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych art. 50 ust. 19... więcej

dodano: 2018-03-22 11:17

Rolnika od 2003 r. prowadził też indywidualną działalność gospodarczą. Uzyskiwał także dochody z umów-zleceń, jakie zawierał z miejscową jednostką ochotniczej straży pożarnej. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej ubezpieczył się w ZUS i tym samym stracił... więcej

dodano: 2018-03-22 11:06

Związany z tym problem odejdzie do lamusa. Projekt nowelizacji ustawy emerytalnej, który ma uporządkować rozbieżne interpretacje, trafił już do Sejmu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Problemem było to, że ZUS traktował limity, poniżej których nie można... więcej

dodano: 2018-03-16 11:01

Prowadzę niewielką firmę i od roku mam zaległości składkowe. Wielokrotnie pisałem do ZUS i wyjaśniałem, że muszę przede wszystkim spłacać kontrahentów i pracowników. Tymczasem ZUS przysłał mi decyzję, którą nałożył na mnie dodatkową karę za niepłacenie składek w... więcej

dodano: 2018-03-16 10:50

Przez ostatnie dwa lata pracowałam na umowę-zlecenie. Umowa kończy się za miesiąc. Wiem, że firma mi jej nie przedłuży. Za dwa tygodnie czeka mnie zabieg w szpitalu, a później rehabilitacja. Na jakie świadczenia z ZUS mogę liczyć? Czy będę mogła bezpłatnie korzystać... więcej

dodano: 2018-03-22 11:12

Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2017 r. z wynagrodzeniem 5000 zł oraz dodatkiem funkcyjnym 1000 zł. Od 17 kwietnia 2017 r. zawarł z pracodawcą dodatkowe zlecenie z wynagrodzeniem zależnym od efektów pracy. Chorował w maju 2017 r. (5 dni) i w czerwcu 2017 r. (23... więcej

dodano: 2018-03-22 11:02

Zawarta w przepisach definicja rodziny umożliwia przy ustalaniu, kto wchodzi w jej skład, pominięcie w wyjątkowych okolicznościach męża matki, a zaliczenie do niej konkubenta – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Wniosek o przyznanie 500 zł na dziecko złożyła... więcej

dodano: 2018-03-21 11:26

Firma może zezwalać pracownikom na pracę zdalną. Problematyczna jest jednak sytuacja, gdy wykonywanie obowiązków z domu staje się regułą – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Praca z domu może zostać zorganizowana w firmie na dwa sposoby: albo jako telepraca... więcej

dodano: 2018-03-22 11:10

Dowiedziałam się, że jeden z pracowników przekazał konkurencji ważne informacje dotyczące firmy. Obecnie przebywa na urlopie wypoczynkowym. Czy mimo to mogę go zwolnić? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada ekspertka współpracująca z... więcej

dodano: 2018-03-16 10:56

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Nowa instytucja ma zacząć działać już w przyszłym roku – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych, poinformowała, że powołanie... więcej

dodano: 2018-03-15 10:57

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu, nie określając ścisłego terminu jego realizacji (np. stwierdzając tylko, że urlop ma być wykorzystany w okresie wypowiedzenia)? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. Jak odpowiada... więcej

dodano: 2018-03-15 10:55

Pracownik po zakończeniu zleconych mu zadań, ale jeszcze przed formalnym końcem zmiany roboczej, bez zgody przełożonego opuścił zakład pracy i udał się najkrótszą drogą do domu. Kiedy znajdował się już w pobliżu miejsca zamieszkania, został potrącony przez samochód.... więcej

dodano: 2018-03-15 10:46

Jednoosobowy przedsiębiorca, który kupił nieruchomość na kredyt i wniósł ją do spółki w zamian za akcje, nie ujmie odsetek w kosztach uzyskania przychodu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Indywidualny przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup... więcej

dodano: 2018-03-21 11:28

Przy zawieraniu umowy spółki podatnikiem PCC nie jest wspólnik, lecz nowo zakładana spółka, której formalnie jeszcze nie ma. Tylko ona może później ubiegać się o ewentualny zwrot nadpłaty – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka komandytowa nie istniała i... więcej

dodano: 2018-03-21 11:23

Spłata z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości nieprzekraczająca wartości udziału nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym, bo podatnik nie ma z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kobieta w 2014 r.... więcej

dodano: 2018-03-21 11:19

Firmy, które handlują z podmiotami powiązanymi, będą miały czas do końca września na udokumentowanie transakcji dla celów podatkowych – donosi Dziennika Gazeta Prawna. Wynika to z opublikowanego i obowiązującego już rozporządzenia w sprawie przedłużenia... więcej

dodano: 2018-03-19 11:32

Podatnicy, którzy nabywają usługi na rynku, a następnie, bez narzucania własnej marży odsprzedają je powiązanym firmom, też muszą sporządzić dokumentację cen transferowych zawierającą analizę danych porównawczych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.... więcej

dodano: 2018-03-19 11:29

Firma strefowa nie zapłaci podatku od dochodów z wynajmu urządzeń, jeśli w zakresie zezwolenia strefowego ma wpisany wynajem albo gdy wspiera on sprzedaż urządzeń produkowanych w strefie – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka osobowa rozpoczynała... więcej

dodano: 2018-03-19 11:27

Firmy z międzynarodowej grupy kapitałowej, które za darmo używają jej znanego logo, uzyskują w ten sposób opodatkowany przychód – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Polska spółka należy do znanej międzynarodowej grupy kapitałowej, wszystkie podmioty mają... więcej

dodano: 2018-03-19 11:25

Przedsiębiorcy strefowi mogą zlecać wykonanie części procesu produkcyjnego podmiotom zewnętrznym poza specjalną strefą ekonomiczną, zachowując prawo do zwolnienia dochodu z opodatkowania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Prowadzenie działalności... więcej

dodano: 2018-03-19 11:21

Choć przepisy obligujące firmy transportowe do wypłacania kierowcom ryczałtów według stawek określonych w rozporządzeniu ministra pracy (Dz.U. z 2012 r. nr 256, poz. 1991 ze zm.) są niezgodne z konstytucją, to jeśli przedsiębiorca zobowiązał się do ich stosowania,... więcej

dodano: 2018-03-16 10:59

Podatnik, który zaufał broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów w sprawie ulgi mieszkaniowej, musi uregulować zaległy PIT wraz z odsetkami za zwłokę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W broszurze MF wydawanej co roku w latach 2009–2014 napisano,... więcej

dodano: 2018-03-16 10:53

Na formularzu NIP-8 należy powiadomić także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Organizacja prowadzącą działalność gospodarczą, gromadziła pieniądze nie tylko na rachunkach... więcej

dodano: 2018-03-15 10:52

Usługi niematerialne od podmiotów powiązanych mogą być zaliczane do podatkowych kosztów w wysokości 3 mln zł plus 5 proc. EBITDA – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej. Wyjaśnienia dotyczą obowiązującego od 1... więcej

dodano: 2018-03-15 10:50

Resort finansów podsumował dane dotyczące składania JPK_VAT za styczeń 2018 r., czyli pierwszy miesiąc, za który wszyscy podatnicy VAT musieli przesłać swoją ewidencję VAT w formacie elektronicznym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Ilość danych... więcej

dodano: 2018-03-14 10:30

Odliczanie wydatków na doradztwo w zakresie IT jest od 2017 r. limitowane. Nie ma za to ograniczeń dla bieżącego wsparcia informatycznego, a także bonusów przekazywanych spółkom powiązanym – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Dyrektor Krajowej Informacji... więcej

dodano: 2018-03-14 10:26

Tylko przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zainstalują kasy działające online (nawet jeżeli obowiązek ewidencjonowania obrotu powstał wcześniej), będą mogli skorzystać z ulgi na ich zakup i odliczyć maksymalnie 700 zł. Wynika to z najnowszej wersji projektu... więcej

dodano: 2018-03-14 10:19

Jeśli spółka A zachowała 100-proc. wpływ na ten sam zespół aktywów, który początkowo znajdował się w B, a później został przeniesiony do C, to nie dochodzi do przerwania posiadania udziałów – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka holenderska (A) w 2015 r.... więcej

dodano: 2018-03-14 10:13

Ministerstwo Finansów idzie podatnikom na rękę i proponuje wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych. Ale aktualny wzór deklaracji CIT tego nie przewiduje – donosi Dziennik Gazeta Prawna W tym roku terminy na raportowanie CIT wypadają... więcej

dodano: 2018-03-12 11:25

Fiskus skutecznie zawiadomi spółkę o kontroli, nawet jeśli sekretarka twierdzi, że właśnie dostała zakaz odbierania korespondencji z urzędu skarbowego i sądów pod nieobecność członków zarządu – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Spółka chciała skorzystać z... więcej

dodano: 2018-03-12 11:23

Programista komputerowy nie ma prawa do stawki 8 proc. VAT, gdy zamawia kody u podwykonawców – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Sprawa dotyczyła podatnika VAT, który tworząc programy komputerowe i strony internetowe, czasem podzleca podwykonawcom, na... więcej

dodano: 2018-03-12 11:20

Podatnik, który wniósł do spółki nieukończony budynek i po jej likwidacji dostał go z powrotem, już gotowy, nie musi kontynuować amortyzacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej Firma po wniesieniu aportem inwestycji w budowie stała się udziałowcem spółki. Ta... więcej

dodano: 2018-03-12 11:17

REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Do góry


designed by INFO BAZA sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.