.
W bazie wiedzy znajduje się  3967  pytań wraz z odpowiedziami.
   Aktualności Szkolenia Ważne informacje Cennik Kalkulator wynagrodzeń Kontakt #
Lista pytań i odpowiedzi
Musisz być zalogowany, żeby oglądać odpowiedzi.

      
Login:
Hasło:   
Szukaj
Kategoria:
Dotyczy:
Treść pytania:
Nr pytania: Odpowiedź:
Pytania: Pytania tylko własne:
Od: Do:

Numer pytania. Pytanie - Autor (Data) / Odpowiedź - Autor (Data):
1330. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-08
1329. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-08
1328. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1327. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1326. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1325. Pytanie:
Prosimy również o wyjaśnienie sprawy rozliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzenia wypłacanego niepełnosprawnemu pracownikowi po wygaśnięciu stosunku pracy, jak również po upływie okresu, na który orzeczono stopień niepełnosprawności. Pojawiają się różnice w interpretacji. Zgodnie z poradnikiem nr 19 ZUS – Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych w przypadkach, gdy wypłata należnego ze stosunku pracy wynagrodzenia (stanowiącego podstawę wymiaru składek) następuje w miesiącu następującym po ustaniu stosunku pracy albo w miesiącu późniejszym, pracodawca będzie uprawniony do rozliczenia należnych od wypłaconego wynagrodzenia składek z uwzględnieniem ich dofinansowania – w naszym przypadku z PFRON-u – pod warunkiem, że: - w miesiącu, w którym ustał stosunek pracy pracownik legitymował się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności uprawniającym do dofinansowania , oraz - w miesiącu, za który są rozliczane składki spełnia on warunki uprawniające go do dofinansowania składek. Natomiast w Rzeczpospolitej z 15.02.2006r. Pan Szczepan Wroński – zastępca dyrektora Wydziału Finansowego w PFRON w akapicie Co z byłym pracownikiem na pytanie: „Zatrudnialiśmy niepełnosprawnego pracownika, który pracował do końca stycznia 2006. Wypłatę dostanie 10 lutego, a składki będę odprowadzać dopiero 15 marca. Osoba ta wtedy nie będzie już naszym pracownikiem. Czy należy się za niego dofinansowanie wynagrodzeń i składek” odpowiedział : „ Za styczeń należy się dofinansowanie wynagrodzenia. Pracownika tego trzeba będzie ująć w rozliczeniu rocznym za 2006r. Wtedy należy wykazać to dofinansowanie, a w pozycji dotyczącej składek wpisać zero, ponieważ nie nastąpi sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, podczas gdy rozliczeniu podlega udzielona pomoc publiczna.” Zakład nasz nie znając wcześniej publikacji z Rzeczpospolitej postępował zgodnie z informacjami zawartymi w poradniku ZUS. Czyżbyśmy byli zobowiązani do dokonania korekty rozliczeń składek za takich pracowników. Jak wyglądałaby sprawa ewentualnych odsetek - poradnik znajduje się na stronie http://www.zus.pl/ w menu: poradniki
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1324. Pytanie:
Jesteśmy zakładem otwartego rynku pracy zatrudniającym powyżej 25 pracowników i osiągającym 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wypłata należnego ze stosunku pracy wynagrodzenia (stanowiącego podstawę wymiaru składek) za pracę w danym miesiącu następuje – zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania – w terminie do 10-go w miesiącu następnym. W zakładzie wypłata za czerwiec 2007 dokonana została zgodnie z regulaminem 10 lipca. 17 lipca poza terminem wypłaty w dniu 17 lipca została wypłacona zaległa 13-tka za lata poprzednie (na mocy wyroku sądowego). Dnia 19 lipca został złożony do PFRON dokument INF-D za czerwiec z załącznikami INF-D-P w których ujęte zostały tylko wynagrodzenia z 10 lipca oraz pomniejszenia na podstawie art. 25 – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wysokości składki emerytalnej po stronie pracownika z tytułu tego wynagrodzenia (nie obejmującego 13-tki). Podobnie postąpiono w INF-D za lipiec złożonym 19 sierpnia, w którym uwzględniono tylko wynagrodzenia z 10 sierpnia. Inaczej mówiąc „trzynastki” nie uwzględniano w informacji o wynagrodzeniach w dokumentach dotyczących dofinansowań do wynagrodzeń (poz. 40 i 41 INF D-P), nie uwzględniano również składek emerytalnych po stronie pracownika od tej trzynastki dla pracowników o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w pomniejszeniach (poz 44. INF D-P) . Natomiast w dokumencie DRA składanym za miesiąc lipiec w dniu 15 sierpnia w przypadku osób niepełnosprawnych wnioskowano o dofinansowanie składek zarówno od wynagrodzeń z 10 lipca jak również od 13-tki (ponieważ jest ona również oskładkowana). Pojawiają się wątpliwości czy dokumenty INF-D-P zostały sporządzone prawidłowo oraz jakie wartości przyjąć do rozliczenia roczn-go INF-D-R pracowników, sporządzanego metodą memoriałową. Czy jako element podwyższonych kosztów w pozycji 74 - INF D-Kz i 94 - INF-D-R, jako element pomocy uzyskanej w poz. 82 i 83 należy uwzględnić składki od kwoty łącznej (wynagrodzenie + 13-tka). Czy składki od kwoty łącznej powinny być również ujęte w poz. 93 – Maksymalna wielość pomocy. Czy w pozycji 95 - Koszty płacy uwzględnić zarówno wynagrodzenie i 13-tkę i składki (rzeczywiste). Sprawa jest nietypowa ponieważ trzynastka tyczy lat 2002 i 2003 a wyrok zapadł w 2007r.
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1323. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-07
1322. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-05
1321. Pytanie:
Autor pytania: Info Baza 2008-01-05
Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Następny
REKOMENDOWANE SERWISY
baza wiedzy       expert       eulgi       zpchrpro       centrum szkolen     srodowisko     centrum
O nas | Prywatność | Regulamin | Kontakt | Polityka prywatności | Polityka cookies | Do góry


designed by Info Baza Solution sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie bez zgody właściciela serwisu zabronione.