Po szkoleniu niepełnosprawny może zatrzymać laptop

Dziennik Gazeta Prawna (2010-08-25), autor: Beata Lisowska , oprac.: GR

sie 26, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, ze środków Unii Europejskiej można kupić niepełnosprawnym uczestnikom szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sprzęt ułatwiający im dostęp do projektu.

Może być to stacjonarny komputer lub laptop, ale także sprzęt wspomagający pracę przy komputerze oraz sprzęt rehabilitacyjny. Zasadniczo jest on użyczany osobie niepełnosprawnej na czas szkoleń. Instytucje wdrażające PO KL dopuszczają jednak możliwość nieodpłatnego przekazania go osobom szkolącym po zakończeniu realizacji projektu pod warunkiem, że jest to zasadne i służy realizacji celów projektu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 sierpnia 2010 r.